IN HOME

IN HOME – badania przeprowadzone w domu respondenta.