Projekty szkoleniowe

Czytaj więcej »

Badania reklamy

Badania reklamy 

Pozwalają ocenić poziom zapamiętania reklamy, siłę komunikatu, jego związek z marką i perswazyjność. Określają też, które z fragmentów reklamy wzbudziły szczególne zainteresowanie i zaangażowanie.

Czytaj więcej »

Badania marketingowe

Badania marketingowe 

Badanie, którego przedmiotem są opinie, preferencje, postawy i zachowania respondenta odnośnie pewnych produktów, czy usług. Badaniu może podlegać zarówno świadomość respondenta w danej dziedzinie, jak i faktyczne użytkowanie.

Czytaj więcej »

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne 

Badania mające na celu zbieranie, analizowanie i wartościowanie danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem ciągłym, a jej wyniki służą poprawie i doskonaleniu prowadzonych działań.

Czytaj więcej »

Badania satysfakcji i lojalności

Badania satysfakcji i lojalności 

Monitoring satysfakcji klientów jest przydatny przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta, podejmowaniu działań podnoszących lojalność klientów i innych zagadnieniach. Pozwalają na lepsze poznanie profilu przeciętnego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju działań marketingowych. Jest jednym z narzędzi wspierających budowanie długotrwałych relacji z klientem.

Czytaj więcej »

Badania mediów

Badania mediów 

Badanie mające na celu określenie zasięgu terytorialnego i charakterystyki populacji odbiorców poszczególnych mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu, Outdooru. Wyznaczenie wskaźników percepcji pozwala reklamodawcom budować kampanie reklamowe w poszczególnych środkach masowego przekazu.

Czytaj więcej »

Tajemniczy Klient

Badania Mystery Shopper (Tajemniczy Klient)

Wzmożona konkurencja na rynku sprawia, że obsługa klienta jest często tym, co najbardziej różnicuje firmę, produkt, bądź usługę w świadomości konsumenta – pozwala odnieść sukces rynkowy lub jest przyczyną porażki. Konsumenci stają się coraz bardzie wymagający, charakteryzując się przy tym mniejszą wyrozumiałością wobec uchybień, szczególnie związanych z obsługą.

Czytaj więcej »

Badania opinii

Badania opinii

Badanie, którego przedmiotem są opinie i preferencje ludzi w sprawach dotyczących szeroko pojętego życia społecznego (np. integracja z UE, podatki itp.). Przykładem badania opinii publicznej są sondaże przedwyborcze.

Czytaj więcej »

Badania społeczne

Badania społeczne

Badania społeczne umożliwiają diagnozę nastrojów i preferencji członków społeczeństwa. Dzięki tej wiedzy osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące życia publicznego, mogą je podjąć również biorąc pod uwagę opinię większości społeczeństwa.

Czytaj więcej »

Badania edukacyjne

Badania edukacyjne 

Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilości badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Dotyczą funkcjonowania i efektywności systemu edukacji.

Czytaj więcej »