Badania jakościowe

Badania jakościowe

Badania jakościowe realizujemy w całej PolsceW 14 miastach mamy stale współpracujące z nami ośrodki jakościowe i laboratoria badawcze. Realizujemy badania w dużych i małych miastach oraz w ośrodkach wiejskich.

 

Z kilku miejsc w Polsce możemy przekazywać transmisję badań na żywo przez Internet – jest to obecnie

 

Czytaj więcej »

Badania ilościowe

Badania ilościowe

 

  • CAPI ang. Computer Assisted Personal Interviewing; badanie w którym kwestionariusz na papierze zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są zapisywane od razu w formie elektronicznej.
  • PAPI ang. Paper and Pencil Interviewing; wywiad przy pomocy ołówka i papieru.

 

  • CATI ang. Computer Assisted Telephone Interviewing; badanie przeprowadzone przez telefon ze wspomaganiem komputerowym; numer telefonu respondenta wybierany jest automatycznie przez komputer, pytania kwestionariusza wyświetlają się na monitorze, a zadaniem ankietera jest oczytanie ich przez telefon respondentowi i zaznaczenie jego odpowiedzi.

 

  • CAWI ang. Computer Assisted Web Interview; badanie wspomagane komputerowo przy pomocy strony WWW. Metoda, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
  • CASI ang. Computer Assisted Interviewing; badanie CAPI, w którym respondent osobiście wypełnia kwestionariusz; rolą ankietera jest rekrutacja respondenta i pomoc respondentowi w obsłudze komputera.

Czytaj więcej »