Badania ilościowe

Badania ilościowe

 

  • CAPI ang. Computer Assisted Personal Interviewing; badanie w którym kwestionariusz na papierze zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są zapisywane od razu w formie elektronicznej.
  • PAPI ang. Paper and Pencil Interviewing; wywiad przy pomocy ołówka i papieru.

 

  • CATI ang. Computer Assisted Telephone Interviewing; badanie przeprowadzone przez telefon ze wspomaganiem komputerowym; numer telefonu respondenta wybierany jest automatycznie przez komputer, pytania kwestionariusza wyświetlają się na monitorze, a zadaniem ankietera jest oczytanie ich przez telefon respondentowi i zaznaczenie jego odpowiedzi.

 

  • CAWI ang. Computer Assisted Web Interview; badanie wspomagane komputerowo przy pomocy strony WWW. Metoda, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
  • CASI ang. Computer Assisted Interviewing; badanie CAPI, w którym respondent osobiście wypełnia kwestionariusz; rolą ankietera jest rekrutacja respondenta i pomoc respondentowi w obsłudze komputera.

CAPI i PAPI

1400 wyszkolonych ankieterów do badań CAPI, ok. 1000 notebooków w 30 ośrodkach koordynatorskich.

System logistyczny do zarządzania i alokacji próby, monitoringu sieci, zarządzania dojazdami i zasobami ankieterskimi.

Od 2007 roku, wszyscy nasi ankieterzy wyposażeni są w telefony komórkowe, które mogą być lokalizowane w centrum kontroli miejsca i czasu realizacji prowadzonych wywiadów.

Realizacja ok. 400 tys. wywiadów rocznie, czyli ponad 30 tys. wywiadów miesięcznie.

CATI 

Ściśle współpracujemy z kilkoma studiami realizującymi badania CATI.

Studio główne posiada:

Nasze główne studia CATI obejmujące łącznie ponad 230 stanowisk. Rocznie realizujemy ponad 350 tys. wywiadów.

Dziennie może zrealizować nawet 3000 wywiadów 5 minutowych.

Łącznie pracuje w nim 540 telemarketerów. Średni staż ankietera w CATI to blisko 2 lata.

Ankieterzy pracują na 3 zmiany przez 12 godzin dziennie (4-godzinne sesje od 9.00 do 21.00).

Ankieterzy spełniają wszystkie standardy PKJPA, przygotowane przez OFBOR w zakresie badań telefonicznych.

CAWI

Od początku istnienia firmy, zgodnie z panującymi trendami intensywnie rozwijamy badania internetowe.

Obecnie posiadamy bazę blisko 21 tys. panelistów. Baza jest w 100% sprawdzona i zweryfikowana, dzięki rekrutacji prowadzonej wyłącznie przy okazji badań CAPI i CATI.

Dzięki panelowi możemy zagwarantować:

  • bardzo szybkie terminy realizacji badań,
  • dostęp do respondentów o trudnych kryteriach rekrutacji, trudno dostępnych (np. badania B2B),
  • możliwość wykorzystania elementów multimedialnych (filmy, nagrania, zdjęcia),
  • niski koszt zrealizowania badania.

Z dotychczas przeprowadzonych testów wynika, że wiele typów badań realizowanych przez Internet daje wyniki bardzo zbieżne z wynikami uzyskiwanymi w badaniach realizowanych metodami tradycyjnymi.