CASE STUDY

Spis z natury – ewidencjonowanie sposobów ogrzewania na terenie województwa mazowieckiego

O PROJEKCIE

Celem projektu było pozyskanie informacji na temat użytkowanych źródeł ciepła, spalanego paliwa w celu zapewnienia komfortu cieplnego oraz diagnoza możliwości termomodernizacji w tym wymiany/modernizacji źródła ciepła
Ankieterzy terenowi odwiedzili nieprawdopodobną ilość gospodarstw domowych, rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za ogrzewanie w domu.

43 000

GOSPODARSTW DOMOWYCH

1

WOJEWÓDZTWO

3

MIESIĄCE PRACY W TERENIE

NASZE ZADANIA W PROJEKCIE:

  • 1. Sprawdzenie kwestionariusza
  • 2. Przygotowanie szczegółowej instrukcji dla ankieterów
  • 3. Zapewnienie bazy adresów do badania, z bazy TERYT
  • 4. Przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza- skryptu działającego on-line i off-line
  • 5. Przeprowadzenie wywiadów w terenie, pukając do drzwi respondentów
  • 6. Bieżąca kontrola przebiegu realizacji badania
  • 7. Przygotowanie danych w formacie wybranym przez klienta .xls, .sav (SPSS)

W PROJEKCIE

  • Odwiedziliśmy 43 tysiące domów, badanie realizowane było na początku pandemii, wtedy gdy kontakt f2 był utrudniony, jednak zdolności Naszych ankieterów, spowodowały, że cały projekt zrealizowaliśmy w terminie.

CYTAT KLIENTA:

Kiedy rozpoczynałem współpracę z Realizacją, nie wiedziałem, że trafiłem na tak rzetelną firmę. Projekt, który prowadziliśmy w okresie pandemii był duży i wymagał zaangażowania wielu osób. Wszystko poszło sprawnie, myślę, że głównie dzięki zaangażowaniu prowadzących projekt i szybkiej reakcji na bieżące trudności. Byłem bardzo zadowolony z realizacji badania, dlatego też nasza współpraca trwa nadal i wspólnie realizujemy kolejne projekty z sektora publicznego.
Paweł Czupryn, Szef Zakładu Analiz Środowiskowych
Eko-precyzja

Create your account