CASE STUDY

Badanie dla sektora publicznego wśród polskich przedsiębiorstw, w tematyce innowacyjności i Industry 4.0

O PROJEKCIE

Celem projektu realizowanego dla Politechniki Warszawskiej była diagnoza stanu wykorzystania technologii automatyzacji i komputeryzacji oraz diagnoza wykorzystania ładu projektowego w obszarze oursourcingu, w krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Badanie przeprowadzone zostało techniką CATI i CAWI, z pracownikami wyższego szczebla w krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, od mikroprzedsiębiorstw po duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników.

690

PRZEDSIĘBIORSTW

12

BRANŻ

2

MIESIĄCE PRACY ANKIETERÓW TELEFONICZNYCH

NASZE ZADANIA W PROJEKCIE:

 • 1. Konsultacja metody badawczej oraz bazy operatu
 • 2. Konsultacja treści i logiki ankiety – w trzech wersjach
 • 3. Przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza- skryptu działającego on-line
 • 4. Wylosowanie przedsiębiorstw ze wskazanych branż, w oparciu o strukturę próby
 • 5. Zapewnienie bazy przedsiębiorstw krajowych
 • 6. Przeprowadzenie pilotażu oraz szkolenia dla ankieterów
 • 7. Przygotowanie raportu metodologicznego
 • 8. Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych oraz w trybie mix&mode
 • 9. Nadzór nad poprawnością każdego etapu realizacji, poprzez double-check
 • 10. Bieżące raportowanie stanu realizacji klientowi
 • 11. Bieżąca kontrola przebiegu realizacji badania
 • 12. Przygotowanie danych w formacie wybranym przez klienta .xls, .sav (SPSS)
 • 13. Przygotowanie i konsultacja w sprawie analiz statystycznych (statystyki opisowe, korelacje, ANOVA, estymacje – wg zapotrzebowania)
 • 14. Opracowanie raportu z wybranych części badania

W PROJEKCIE

 • Wyzwaniem, któremu sprostali nasi ankieterzy, było dotarcie do osób kompetentnych, pracujących w wylosowanych przedsiębiorstwach, aby uzyskać rzetelne odpowiedzi na pytania

Create your account