CASE STUDY

CLT – BLIND TEST – test smaku produktów nabiałowych

O PROJEKCIE

Celem projektu było zebranie opinii na temat testowanych produktów spożywczych oraz wybór produktu, który najbardziej odpowiada respondentowi.
Test smaku typu blind test charakteryzuje się tym, że respondent nie wie jaką markę produktu testuje. Respondenci testowali 3 produkty spożywcze – z kategorii nabiał, w ustalonej kolejności, oraz odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu, po spróbowaniu każdego produktu.
Realizacja badania zgodnie ze standardami przeprowadzania testu smaku, w tym m.in. podawanie produktów w odpowiedniej temperaturze, kolejności czy neutralnym opakowaniu, zapewniły uzyskanie rzetelnych danych o produktach.
Badanie zrealizowane zostało w czasie pandemii, z zachowaniem w reżimu sanitarnego.

1050

RESPONDENTÓW

6

MIAST W POLSCE

3150

PRZETESTOWANYCH PRODUKTÓW

NASZE ZADANIA W PROJEKCIE:

 • 1. Sprawdzenie kwestionariusza
 • 2. Przygotowanie szczegółowej instrukcji dla ankieterów
 • 3. Zakup produktów do badania, z tej samej partii produkcyjnej
 • 4. Przechowywanie i transport produktów w odpowiednich warunkach termicznych
 • 5. Przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza- skryptu działającego on-line
 • 6. Podział próby do badania
 • 7. Nadzór nad poprawnością każdego etapu poprzez double-check
 • 8. Przeprowadzenie wywiadów w specjalnych warunkach, w dedykowanych do tego miejscach – salach, w centrach miast
 • 9. Przeprowadzenie wywiadów w terenie
 • 10. Bieżąca kontrola przebiegu realizacji badania
 • 11. Przygotowanie danych w formacie wybranym przez klienta .xls, .sav (SPSS)

W PROJEKCIE

 • 1. Sprostaliśmy wyzwaniu, jakim był zakup produktów do testowania, pochodzących z takich samych partii produkcyjnych celem maksymalnego wystandaryzowania badania we wszystkich lokalizacjach
 • 2. Podczas pandemii przeprowadziliśmy w bezpiecznych dla zdrowia warunkach test smaku produktu, co wiązało się z dostosowaniem sal i procesu testowania do zasad reżimu sanitarnego

CYTAT RESPONDENTA:

„Ciekawe doświadczenie, właściwie to nie wiedziałem co jem dokładnie, bo produkty były w jednorazowych miseczkach, bez żadnych napisów, ale Panie podawały wszystko w tak sterylnych warunkach, że nie miałem obaw.”
Jan, respondent

Create your account