Badania marketingowe

Badania marketingowe 

Badanie, którego przedmiotem są opinie, preferencje, postawy i zachowania respondenta odnośnie pewnych produktów, czy usług. Badaniu może podlegać zarówno świadomość respondenta w danej dziedzinie, jak i faktyczne użytkowanie.