Badania mediów

Badania mediów 

Badanie mające na celu określenie zasięgu terytorialnego i charakterystyki populacji odbiorców poszczególnych mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu, Outdooru. Wyznaczenie wskaźników percepcji pozwala reklamodawcom budować kampanie reklamowe w poszczególnych środkach masowego przekazu.