Badania opinii

Badania opinii

Badanie, którego przedmiotem są opinie i preferencje ludzi w sprawach dotyczących szeroko pojętego życia społecznego (np. integracja z UE, podatki itp.). Przykładem badania opinii publicznej są sondaże przedwyborcze.