Badania reklamy

Badania reklamy 

Pozwalają ocenić poziom zapamiętania reklamy, siłę komunikatu, jego związek z marką i perswazyjność. Określają też, które z fragmentów reklamy wzbudziły szczególne zainteresowanie i zaangażowanie.