Badania satysfakcji i lojalności

Badania satysfakcji i lojalności 

Monitoring satysfakcji klientów jest przydatny przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta, podejmowaniu działań podnoszących lojalność klientów i innych zagadnieniach. Pozwalają na lepsze poznanie profilu przeciętnego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju działań marketingowych. Jest jednym z narzędzi wspierających budowanie długotrwałych relacji z klientem.