Miło nam poinformować, że nasza firma na zlecenie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje 9 edycję prestiżowego, międzynarodowego projektu społecznego: Europejski Sondaż Społeczny.

W związku z tym dla Koordynatorów i Ankieterów pracujących przy tym badaniu Instytut ogłasza konkurs. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat kryteriów wyłaniania zwycięzców.

Podobny obraz Podobny obraz

Konkurs na najlepszych Ankieterów i Koordynatorów Regionalnych biorących udział w realizacji terenowej ESS 9

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ogłasza konkurs na najbardziej skutecznych i najbardziej zaangażowanych w realizację terenową badania ESS 9 Ankieterów i Koordynatorów Regionalnych sieci ankieterskich. Nagrody mogą otrzymać Koordynatorzy i Ankieterzy:

• którzy, uzyskają najwyższy indywidualny współczynnik realizacji (response rate). Współczynnik realizacji obliczany jest z wyłączeniem z próby osób trwale niedostępnych (zmarli lub wyjechali z Polski na stałe lub na okres przynajmniej 6 miesięcy);

•  podejmujący wielokrotne próby kontaktu z respondentami trudnodostępnymi, zwłaszcza zamieszkałymi w odległych miejscowościach;

•  podejmujący próby konwersji odmów.

Ogólna pula przewidziana na nagrody dla najlepszych Ankieterów i Koordynatorów wynosi 36 000 zł (brutto). Maksymalna kwota nagrody dla Koordynatora wynosić będzie 900 zł, a dla Ankietera 500 zł.

Warunkiem otrzymania nagrody jest:

•  brak zastrzeżeń do jakości i rzetelności pracy Ankietera i Koordynatora;

•  (w przypadku ankieterów) podjęcie próby realizacji co najmniej 20 wywiadów (ogółem).

Nagrody dla Koordynatorów będą przyznawane po zasięgnięciu opinii właściwych pracowników Realizacji sp. z o.o., a dla Ankieterów – po zasięgnięciu opinii pracowników Realizacji i Koordynatorów Regionalnych. Zostaną one wypłacone po przeprowadzeniu kontroli pracy Ankieterów.

 

Paweł B. Sztabiński

Narodowy Koordynator ESS w Polsce