Sieć ankieterska

Realizacja Sp. z o.o. dysponuje jedną z największych w kraju siecią ankieterską, siecią osób wyspecjalizowanych w badaniach edukacyjnych (głownie psycholodzy i pedagodzy) oraz siecią audytorów do badań typu Tajemniczy Klient.

 

Sieć ankieterska to 1400 stałych ankieterów, których liczbę można szybko zwiększyć w razie potrzeby. Są oni zorganizowani w 30 ośrodkach koordynacyjnych, mieszczących się w dużych miastach na terenie całej Polski. W każdym z tych regionów mamy swoich koordynatorów nadzorujących pracę terenową.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko ankietera wystarczy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny na naszej stronie internetowej. Po zapoznaniu się z danymi z formularza będziemy się kontaktować z wybranymi osobami, w celu weryfikacji wstępnej rozmowy.

https://praca.smgkrc.com.pl/

 

Mapa ośrodków koordynatorskich

 

mapka3

 

 

Sieć wyspecjalizowana w badaniach edukacyjnych to 250 osób, głównie z dyplomem psychologa, ale także pedagodzy i socjolodzy, posiadający uprawnienia i doświadczenie w realizacji badań edukacyjnych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko Badacza wystarczy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny na naszej stronie internetowej. Po zapoznaniu się z danymi z formularza będziemy się kontaktować z wybranymi osobami, w celu weryfikacji wstępnej rozmowy.

Sieć osób wyspecjalizowanych w badaniach edukacyjnych

 

PowiatyCorel8_graz2

 

Sieć audytorów do badań typu Tajemniczy Klient (Mystery Shopper) to 700 audytorów pracujących na terenie całej Polski.