O firmie

Pracujemy zgodnie ze standardami PKJPA, OFBOR, PTBRIO

 

Firma Realizacja jest instytucją badawczą, specjalizującą się w realizacji badań marketingowych, społecznych i rynkowych.

Lista firm i instytucji, które Nam zaufały nieustannie rośnie. Zrealizowane projekty obejmują badania naukowe, społeczne, marketingowe w zakresie preferencji, postaw i zachowań konsumentów, badania Business to business, badania Mystery Shopping.

Posiadamy doświadczenie we współpracy zarówno z dużymi firmami badawczymi, klientami korporacyjnymi, jak i z przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

Firma posiada Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankietera) w następujących kategoriach badań:

  • badania realizowane techniką ankieterskich  wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPI
  • badania realizowane techniką ankieterskich  wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym – CAPI
  • badania realizowane techniką ankieterskich  wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI
  • badania, w których materiał przygotowany jest samodzielnie przez badane osoby
  • badanie jakościowe
  • mystery shopping
  • badanie CAWI

 

Nowy obraz

 

 

 

 

PKJPA

 

 

 

 

 

 

 

PTBRIO

 

 

 

 

 

CERTYFIKAT