STREET SURVEY

STREET SURVEY – badania przeprowadzone na ulicy, w którym ankieter dobiera przechodniów, w sposób wyznaczony metodą doboru.

Czytaj więcej »

IN HOME

IN HOME – badania przeprowadzone w domu respondenta.

Czytaj więcej »

CLT

CLT – badania przeprowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu. Pomieszczenia do badań CLT powinny znajdować się w centralnym punkcie danej miejscowości, gdzie jest duże natężenie ruchu pieszego. Badanie typu CLT przeprowadzone jest w sytuacji, gdy jego procedura wymaga stałego nadzoru i niemalże laboratoryjnych warunków lub jest bardzo skomplikowana.

Czytaj więcej »